1. Rabla
Actiuni rapide
Actiuni rapide

Programul Rabla* Si Rabla Plus**

CONDITII SI GHID COMPLET

CE ESTE PROGRAMUL RABLA ȘI CARE SUNT OBIECTIVELE ÎN 2021-2022


În baza Programului Rabla, Guvernul României susține înnoirea parcului auto, prin acordarea unei prime de casare pentru mașinile care îndeplinesc anumite condiții. Programul Rabla are două componente - Rabla Clasic și Rabla Plus, condițiile și termenele fiind prevăzute de Ghidul de finanțare a PSIPAN 2020-2024 și Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

Programul Rabla Clasic

Prin Programul Rabla Clasic 2021 se acordă un tichet (primă de casare) în valoare de 7.500 lei pentru o mașină  cu o vechime mai mare sau egală cu 8 ani, înmatriculată în România, care este casată, cu scopul achiziționării unei mașini noi cu noxe reduse. Aceasta trebuie să aibă un nivel de emisii de noxe de maximum 140g CO2/km în regimul de măsurare NEDC. Pentru achiziția unui autoturism nou se poate folosi un singur tichet Rabla.

În plus față de suma de 7.500 lei, participantul în Programul Rabla Clasic 2021 poate beneficia suplimentar de alte ecobonusuri, în cazul în care mașina pe care dorește să o achiziționeze îndeplinește condițiile de mai jos. Astfel, se oferă:

  • un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare), pentru cumpărarea unei mașini al cărei motor generează emisii de CO2 mai mici sau egale cu 105g CO2/km în regim NEDC;
  • un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare) pentru achiziția unei mașini cu sistem GPL;
  • un ecobonus de 3.000 lei pentru achiziția unui autoturism nou hibrid; versiunile de tip Plug-in Hybrid (PHEV) care se încarcă de la priză intră în Programul Rabla Plus.

Programul Rabla Plus

În cazul în care vrei să optezi pentru o mașină 100% electrică sau Plug-in Hybrid (PHEV), prin Programul Rabla Plus 2021 poți beneficia de două tipuri de tichete:

  • un ecotichet de 20.000 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, de tip Plug-in Hybrid (PHEV), cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 70g/km în regim NEDC;
  • un ecotichet de 45.000 de lei pentru achiziția unei mașini cu propulsie 100% electrică, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare. 

Achiziționarea unui autovehicul nou in cadrul Programului Rabla Plus 2021 este posibila fără a fi nevoie să casezi un autoturism vechi. Este important de știut că Programele Rabla Clasic și Rabla Plus pot fi accesate împreună, dacă se îndeplinesc simultan condițiile pentru acestea. De exemplu, la achiziția unei mașini de tip Plug-in Hybrid (PHEV) și casarea unui autoturism vechi, suma totală de care se poate beneficia este de 27.500 lei, din care 20.000 lei pentru ecotichet și 7.500 lei pentru prima de casare.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE CASARE PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA 2021-2022

Casarea trebuie să fie făcută într-un centru autorizat

Vechimea mașinii casate să fie egala sau mai mare de 8 ani

Mașina casată trebuie să fie completă (caroserie, motor, roți, etc.)

CARE SUNT PAȘII CARE TREBUIE URMAȚI PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA 2021-2022

 

1. Înscrierea în Programul Rabla

Pentru a te înscrie în Programul Rabla trebuie să iei legătura cu dealerul tău Toyota, înscrierea fiind făcută de către acesta, în mod electronic, direct în aplicația PSIPAN. Pentru această operațiune vor fi necesare datele beneficiarului (persoana care achiziționează autovehiculul), datele proprietarului de rablă (în cazul în care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.

2. Documentele necesare pentru înscrierea în Programul Rabla 2021-2022

Actul de identitate, în copie certificată „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul rablei (se va prezenta si actul de identitate in original in vederea identificării beneficiarului și proprietarului rabla). În situaţia în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană juridică, vor fi depuse documentele:

    a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”; 

    b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

    c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată "conform cu originalul";

Certificatul de înmatriculare al mașinii casate prezentat în copie legalizată;

Cartea de identitate a mașinii casate în copie legalizată;

Certificate de atestare fiscală, în original, în copie legalizată sau emise și comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de valabilitate, eliberate de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul noului autovehicul, rezultând faptul că nu au datorii la bugetul de stat. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în proprietate rabla ce urmează a fi casată.

Declaraţie pe propria răspundere a proprietarului rablei prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului rablei privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou.

*În cazul unor situaţii particulare precum si in situatia proprietarului/solicitantului acceptat persoana juridica, în afara documentelor prevăzute mai sus, vor fi prezentate și alte documente, după caz, în conformitate cu Ghidul de finanțare a PSIPAN 2020-2024 și Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 

3. Casarea mașinii vechi

După ce dealerul tău Toyota confirmă validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să se prezinte la un centru autorizat Remat cu mașina pentru casare (lista centrelor autorizate poate fi găsită aici). După finalizarea procesului de casare, se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.

4. Radierea din circulație a mașinii casate

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

5. Prezentarea dovezii de radiere

În termen de maximum 30 de zile de la confirmarea de catre aplicația PSIPAN a datelor de la primul pas, proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte la dealerul Toyota ales certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi.

6. Finalizarea procesului și achiziția mașinii noi

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, dealerul tău Toyota va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla 2021.

Avantajele achiziționării unui model Toyota Full Hybrid prin Programul Rabla 2021

Suplimentar față de prima de casare de 7.500 de lei, pentru modelele Full Hybrid cu emisii de sub 105g CO2 conform standardului NEDC, se pot cumula două ecobonusuri, astfel încât valoarea bonificației să ajungă la suma de 12.000 de lei;

Impozit anual redus cu minimum 50%, reducere ce poate ajunge până la 100%, în funcție de localitatea în care ai domiciliul; 

Posibilitatea de a parca gratuit în baza unui vignete emise de autoritățile locale, aplicabil în anumite orașe precum București si Timișoara.

* Prezentarea pentru vanzarea vehiculelor prin programul Rabla are caracter informativ. Aceasta devine o oferta valabila sub conditia mentinerii in vigoare de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu, in anul 2022, a cuantumului primei de casare si/sau a ecobonusurilor acordate in anul 2021 si doar de la momentul la care inscrierile pentru persoane fizice vor fi disponibile in PSIPAN, in perioada valabilitatii campaniei, sub rezerva reinitierii, in anul 2022, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu a programului de stimulare a innoirii parcului auto national (“programul Rabla”), a indeplinirii de catre client a tuturor conditiilor impuse de Ghidul PSIPAN 2022 si a acceptarii retailerilor autorizati Toyota Romania ca producatori validati in program. Sub conditia indeplinirii cerintelor de mai sus, oferta este supusa unor termene si conditii, este valabila in limita stocului disponibil si presupune aplicarea discountului recomandat, a primei de casare si a ecobonusului / ecobonusurilor in cuantumul acordat in anul 2021 si calculate in Euro (1 Euro = 5 Lei) si nu include echipamente, accesorii sau dotari optionale. Sub conditia mentinerii in vigoare de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu, in anul 2022, a conditiilor de acordare a ecobonusurilor si a cuantumului ecobonusurilor, avantajul maxim se poate obtine in cazul alegerii unei versiuni Hybrid care se califica pentru ambele ecobonusuri, insa nu in cazul alegerii unei versiuni Plug-in Hybrid. Mai multe detalii despre oferta pe www.toyota.ro si la dealerii autorizati Toyota. Oferta va fi actualizata in situatia in care Ghidul de finantare din 2020 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 va suferi modificari.

** Prezentarea pentru vanzarea vehiculelor prin programul Rabla Plus are caracter informativ. Oferta pentru vanzarea vehiculelor prin PSIPAN, derulat de Administratia Fondului pentru Mediu si finantat din Fondul pentru mediu, in limita stocului disponibil, pentru Prius Plug-in Hybrid si RAV4 Plug-in Hybrid . Pretul este obtinut prin aplicarea discountului recomandat, a ecotichetului disponibil prin programul Rabla Plus in vigoare in anul 2021 si a primei de casare disponibile prin programul Rabla 2021, acestea din urma fiind aplicabile sub conditia mentinerii in vigoare de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu, in anul 2022, a cuantumului primei de casare si/sau a ecotichetului acordate in anul 2021 precum si sub rezerva si numai in cazul reinitierii, in anul 2022, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu a programului de stimulare a innoirii parcului auto national (“programul Rabla”), a indeplinirii de catre client a tuturor cerintelor impuse de Ghidul PSIPAN 2022 si  a acceptarii retailerilor autorizati Toyota Romania ca producatori validati in program . Sub conditia indeplinirii cerintelor de mai sus, oferta este supusa unor termene si conditii, este valabila in limita stocului disponibil, ecotichetul Rabla Plus si prima de casare Rabla in cuantumul acordat in anul 2021 fiind calculate in Euro (1 Euro = 5 Lei), si nu include echipamente, accesorii sau dotari optionale. Mai multe detalii despre oferta pe www.toyota.ro si la dealerii autorizati Toyota. Oferta va fi actualizata in situatia in care Ghidul de finantare din 2020 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 si Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 vor suferi modificari.