1. Rabla
Ai nevoie de informatii suplimentare?
Browser-ul nu este suportat
Din pacate, browser-ul folosit nu este compatibil cu website-ul nostru. Te rugam incearca sa accesezi website-ul dintr-un alt browser precum Edge, Chrome, Firefox sau Safari.

Programul Rabla* Si Rabla Plus**

CONDITII SI GHID 2024***

CE ESTE PROGRAMUL RABLA SI CARE SUNT OBIECTIVELE?


În baza Programului Rabla, Guvernul României susține înnoirea parcului auto, prin acordarea unei prime de casare pentru mașinile care îndeplinesc anumite condiții. Programul Rabla are două componente - Rabla Clasic și Rabla Plus, condițiile și termenele fiind prevăzute de Ghidul de finanțare a PSIPAN 2020-2024 și Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

 • Rabla Clasic

  Prin Programul Rabla Clasic se acordă un tichet (primă de casare) în valoare de 7.000 lei pentru o mașină  cu o vechime mai mare sau egală cu 6 ani, înmatriculată în România, care este casată, cu scopul achiziționării unei mașini noi cu noxe reduse. Masina nou achizitionata trebuie sa aiba un nivel de emisii de noxe de maximum 150g CO2/km în regimul de măsurare mixt WLTP. Pentru achiziția unui autoturism nou se pot folosi 2 tichete Rabla, cu mentiunea ca prima de casare pentru 2 autovehicule este de 10.000 de lei.

  În plus față de suma de pana la 10.000 lei, participantul în Programul Rabla Clasic poate beneficia suplimentar de alte ecobonusuri, în cazul în care mașina pe care dorește să o achiziționeze îndeplinește condițiile de mai jos. Astfel, se oferă:

  • Un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare), pentru cumpărarea unei mașini al cărei motor generează emisii de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
  • Un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare) pentru achiziția unei mașini cu sistem GPL;
  • Un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare) pentru fiecare autoturism casat, cu norma de poluare Euro 3 sau mai mica, pentru maxim 2 autoturisme
  • Un ecobonus de 3.000 lei pentru achiziția unui autoturism nou hibrid; versiunile de tip Plug-in Hybrid (PHEV) care se încarcă de la priză intră în Programul Rabla Plus.
 • Rabla Plus

  În cazul în care vrei să optezi pentru o mașină 100% electrică sau Plug-in Hybrid (PHEV), prin Programul Rabla Plus poți beneficia de :

  • O prima de casare de 13.000 de lei la casarea unui singur autoturism cu vechime de peste 6 ani, in vederea achizitiei unui autoturism nou, de tip Plug-in Hybrid (PHEV), cu emisii de maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP;
  • O prima de casare de 25.500 de lei lei la casarea unui singur autoturism cu vechime de peste 6 ani, in vederea achizitiei unei mașini cu propulsie 100% electrică sau a unei mașini noi cu pilă de combustie cu hidrogen, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, cu conditia ca  valoarea autovehiculului pur electric sa nu depaseasca suma de 70.000 euro, cu TVA inclus. 

  Achiziționarea unui autovehicul nou in cadrul Programului Rabla Plus este posibila doar in cazul in care casezi un autoturism vechi.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE CASARE PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA

 • Casarea trebuie să fie făcută într-un centru autorizat

 • Vechimea mașinii casate să fie egala sau mai mare de 6 ani
 • Mașina casată trebuie să fie completă (caroserie, motor, roți, etc.)

CARE SUNT PAȘII CARE TREBUIE URMAȚI PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA

 

1. Înscrierea în Programul Rabla

Pentru a te înscrie în Programul Rabla trebuie să iei legătura cu dealerul tău Toyota, înscrierea fiind făcută de către acesta, în mod electronic, direct în aplicația PSIPAN. Pentru această operațiune vor fi necesare datele beneficiarului (persoana care achiziționează autovehiculul), datele proprietarului de rablă (în cazul în care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.

2. Documentele necesare pentru înscrierea în Programul Rabla

Actul de identitate, în copie certificată „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul rablei (se va prezenta si actul de identitate in original in vederea identificării beneficiarului și proprietarului rabla). În situaţia în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană juridică, vor fi depuse documentele:

    a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”; 

    b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

    c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată "conform cu originalul";

Certificatul de înmatriculare al mașinii casate prezentat în copie legalizată;

Cartea de identitate a mașinii casate în copie legalizată;

Certificate de atestare fiscală, în original, în copie legalizată sau emise și comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de valabilitate, eliberate de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul noului autovehicul, rezultând faptul că nu au datorii la bugetul de stat. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în proprietate rabla ce urmează a fi casată.

Declaraţie pe propria răspundere a proprietarului rablei prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului rablei privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou.

*În cazul unor situaţii particulare precum si in situatia proprietarului/solicitantului acceptat persoana juridica, în afara documentelor prevăzute mai sus, vor fi prezentate și alte documente, după caz, în conformitate cu Ghidul de finanțare a PSIPAN 2020-2024 și Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 

3. Casarea mașinii vechi

După ce dealerul tău Toyota confirmă validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să se prezinte la un centru autorizat Remat cu mașina pentru casare (lista centrelor autorizate poate fi găsită aici) si nota de inscriere, care este valabila 300 de zile (cu exceptia anului 2024, cand valabilitatea acesteia nu poate depasi 25 noiembrie), pana cel mai tarziu in momentul emiterii facturii vehiculului nou. După finalizarea procesului de casare, se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.

4. Radierea din circulație a mașinii casate

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

5. Prezentarea dovezii de radiere

Ulterior, proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte la dealerul Toyota ales certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi, pana cel mai tarziu la momentul emiterii facturii pentru noua masina.

6. Finalizarea procesului și achiziția mașinii noi

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, dealerul tău Toyota va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla.

Avantajele achiziționării unui model Toyota Hybrid prin Programul Rabla

Suplimentar față de prima de casare de 10.000 de lei, pentru modelele Toyota Hybrid cu emisii de maximum 120 g CO2/km, se pot cumula trei ecobonusuri, astfel încât valoarea bonificației să ajungă la suma de 17.500 de lei;

Impozit anual redus cu minimum 50%, reducere ce poate ajunge până la 100%, în funcție de localitatea în care ai domiciliul; 

Posibilitatea de a parca gratuit în baza unei vignete emise de autoritățile locale, aplicabil în anumite orașe precum București si Timișoara.

Vizualizeaza tabelul de consum si emisii pentru gama Toyota accesand acest link: Tabel consum si emisii gama Toyota

*Prezentarea pentru vanzarea vehiculelor prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu are caracter informativ. Aceasta devine o oferta valabila doar de la momentul la care inscrierile pentru persoane fizice vor fi disponibile in PSIPAN, in perioada valabilitatii campaniei, sub rezerva reinitierii, in anul 2024, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu a programului de stimulare a innoirii parcului auto national (“programul Rabla Clasic”), a indeplinirii de catre client a tuturor conditiilor impuse de Ghidul PSIPAN 2024 si a acceptarii retailerilor autorizati Toyota Romania ca producatori validati in program. Sub conditia indeplinirii cerintelor de mai sus, oferta este supusa unor termene si conditii, este valabila in limita stocului disponibil si presupune aplicarea discountului recomandat, a primei de casare si a ecobonusului/ecobonusurilor calculate in Euro (1 Euro = 5 Lei) si nu include echipamente, accesorii sau dotari optionale. Avantajul maxim se poate obtine in cazul alegerii (achizitiei) unei versiuni Hybrid cu emisii CO2 mai mici sau egale cu 120 g/km in sistem WLTP si prin casarea a 2 (două) vehicule uzate care au norma de poluare Euro 3 sau inferioara, insa nu in cazul alegerii unei versiuni Plug-in Hybrid sau a unei versiuni pur electrice. Mai multe detalii despre oferta pe www.toyota.ro si la dealerii autorizati Toyota.

** Oferta pentru vanzarea vehiculelor prin  Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, derulat de Administratia Fondului pentru Mediu si finantat din Fondul pentru mediu, in limita stocului disponibil, pentru vehiculele Toyota C-HR Plug-In Hybrid, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, Prius Plug-in Hybrid, Toyota bZ4X, Proace City Electric, Proace Electric. Pretul este obtinut prin aplicarea discountului recomandat, a ecotichetului disponibil prin programul Rabla Plus 2024, prin casarea unui autovehicul uzat, acesta din urma fiind aplicabil sub rezerva si numai in cazul reinitierii, in anul 2024, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (“programul Rabla Plus”). Oferta este valabila sub conditia indeplinirii de catre client a tuturor cerintelor impuse de Ghidul PSIPAN 2024 si sub rezerva acceptarii retailerilor autorizati Toyota Romania ca producatori validati in program.  Oferta este supusa unor termene si conditii, este valabila in limita stocului disponibil, ecotichetul Rabla Plus fiind calculat in Euro (1 Euro = 5 Lei), si nu include echipamente, accesorii sau dotari optionale.

***Informatiile prezentate in aceasta sectiune (inclusiv cele prezentate in cadrul disclaimerului de mai sus) au in vedere ordinele de modificare si completare a Ghidurilor PSIPAN pentru RABLA CLASIC 2024 si RABLA PLUS 2024, emise de Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor si publicate la data de 16.02.2024 pe site-ul Ministerului mediului, apelor si padurilor, ordine care la acest moment se afla in faza de proiect si pot suferi modificari pana la publicarea acestora in Monitorul Oficial.