1. Inchcape Broker
  2. Procedura solutionare petitii
Ai nevoie de informatii suplimentare?
Browser-ul nu este suportat
Din pacate, browser-ul folosit nu este compatibil cu website-ul nostru. Te rugam incearca sa accesezi website-ul dintr-un alt browser precum Edge, Chrome, Firefox sau Safari.

Procedura solutionare petitii

Inchcape Broker de Asigurare

Care sunt pasii solutionarii UNEI PETITII?

1.     Introducere

Prezenta procedura stabileste conditiile si modalitatea de inregistrare, analiza si solutionare a petitiilor adresate catre Inchcape Broker de Asigurare. La baza elaborarii prezentei proceduri este Norma nr.18/2017 emisa de A.S.F.

Defintii:

Petent – persoana fizica sau juridica care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoana prejudiciata sau reprezetanti ai acestora, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare.

Petitie – sesizarea/ cererea/ reclamatia, formulata in scris ori prin posta electronica, prin intermediul careia un petent isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea brokerilor.

2.    Descrierea procedurii

Inchcape  Broker de Asigurare va face toate demersurile legale pentru rezolvarea petitiilor pe cale amiabila. Modalitati de adresare a solicitarii tip petitie / reclamatie:

  • Prin posta , catre Inchcape Broker de Asigurare, Bd. Pipera nr.1-6A, sala Avensis, etaj 1, Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Romania;
  • Prin fax: 021 2000 301
  • Prin e-mail la adresa office@inchcapebroker.ro
  • La sediul companiei : Bd.Pipera nr.1-6A, Sala Avensis, Etaj 1,Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Romania;

Petitiile sunt numerotate si inregistrate in Registrul unic de petitii, inregistrarea se efectueaza cronologic, pornindu-se cu nr.01 la fiecare inceput de an calendaristic.

Pentru a fi valida, petitia trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele informatii:

  • Datele de identificare si contact ale petentului;
  • Obiectul petitiei (descriere, informatii pentru identificarea situatiei reclamate);
  • Numarul politei de Asigurare in discutie si compania de Asigurare, daca obiectul petitiei este un dosar de dauna;
  • Este necesara prezentarea copiei actului de identitate in cazul persoanelor fizice, si actul de reprezentare acordat, in original, in forma certificata ori legalizata, sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel incat sa poata fi verificata identitatea partilor, precum si calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic, conform prevederilor art.3 din Norma 18/2017.Fiecare petitie va fi analizata in functie de obiectul petitiei, iar raspunsul va fi comunicat petentului in scris in termen de cel mult 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei.

Pentru solicitarile primite de la A.S.F., raspunsul va fi transmis in format electronic catre A.S.F., impreuna cu restul documentelor si informatiilor solicitate, in termen de maxim 10 zile sau in termenul precizat in mod expres de acesta.

Semestrial, se transmit catre A.S.F. raportarile: Situatia petitiilor” si “Informatii privind principalele probleme identificate in activitatea de solutionare si gestionare a petitiilor”, dupa modelul anexelor 1, respectiv 5, din Norma 18/2017, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului pentru care se intocmeste raportarea, model atasat prezentei proceduri.

In cazul in care un petent adreseaza mai multe petitii pe acelasi subiect , acesta va primi un singur raspuns care va face referire la toate petitiile transmise.

Pentru a consulta Registrul Unic de Petitii sau pentru a vizualiza Situatia Petitiilor, te rugam sa ne vizitezi la sediul companiei in Bd.Pipera nr.. 1-6A, Sala Avensis, Etaj 1, Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Romania