1. Inchcape Broker
 2. Politica de confidentialitate IBA
Actiuni rapide
Actiuni rapide
Browser-ul nu este suportat
Din pacate, browser-ul folosit nu este compatibil cu website-ul nostru. Te rugam incearca sa accesezi website-ul dintr-un alt browser precum Edge, Chrome, Firefox sau Safari.

POLITICA GENERALA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIE A DATELOR

1. Introducere 

Inchcape Broker de Asigurare îți respectă dreptul la confidențialitatea datelor personale si indiferent in ce calitate ne contactati (client, potential client, colaborator etc.) aveți dreptul la protecția datelor dumneavoastră personale. Aceste date se referă la numele dumneavoastra, la numărul de telefon, la adresa dumneavoastră de e-mail, dar și la alte date, cum ar fi numărul de identificare al vehiculului dumneavoastră (VIN), locația geografică etc.

In această politică generală privind confidențialitatea și protecția datelor Inchcape Broker de Asigurare ("această politică"), descriem modul în care colectăm datele dumneavoastră personale, de ce le colectăm, ce facem cu datele dumneavoastră personale, cu cine le împărtășim, cum le protejăm precum și alegerile pe care le puteți face cu privire la datele dumneavoastră personale.

Această politica se aplica prelucrarii datelor dumneavoastra personale in cadrul diverselor servicii si se referă la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal astfel încât:

 • să vă putem oferi serviciile noastre,
 • să gestionăm eficient relația pe care o aveți cu noi,
 • să ne îndeplinim obligațiile care ne revin conform prevederilor legale și 
 • dacă vă exprimați acordul, să vă trimitem anumite comunicări de marketing. 

Aceasta politica se aplica tuturor datelor dumneavoastra personale colectate de sau in numele Inchcape Broker de Asigurare.

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor personale?

Entitatea responsabila pentru prelucrarea datelor dumeavoastra personale este Inchcape Broker de Asigurare, Bd. Pipera, nr. 1-6A, Sala Avensis, oras Voluntari, jud. Ilfov, Romania înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/5741/17.09.2021, cod unic de înregistrare RO44925513, autorizată și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-797.

3. Pe cine puteti contacta in cazul in care aveti intrebari sau cereri? Punct de contact pentru protectia datelor

Exista un punct de contact pentru protectia datelor, catre care puteti transmite si de la care veti primi raspunsuri la intrebarile sau solicitarile referitoare la aceasta politica, sau orice notificare specifica privind confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si procesarea acestora.

Pentru orice intrebari, solicitari sau reclamatii privind aplicarea politicii sau pentru a va exercita drepturile deschise in aceasta politica ne puteti contacta la Punctul de Contact pentru Protectia Datelor: GDPR@inchcapebroker.ro si/sau Bd. Pipera, nr. 1-6A, Sala Avensis, oras Voluntari, jud. Ilfov, Romania.

4. Principii cheie

Respectam faptul ca ne-ati incredintat datele dumneavoastra personale si ne angajam sa le procesam intr-un mod echitabil, transparent si in deplina siguranta. Principiile cheie pe care le aplica Inchcape Broker de Asigurare sunt urmatoarele:

 • Legalitatea procesarii: vom colecta datele dumneavoastră personale intr-un mod echitabil, in conformitate cu prevederile legale și in mod transparent.
 • Minimizarea colectarii datelor: vom limita colectarea datelor dumneavoastră personale la ceea ce este relevant și necesar pentru scopurile pentru care acestea au fost colectate.
 • Limitarea la scopul colectarii: vom colecta datele dumneavoastră personale numai în scopuri explicit specificate și legitime și nu vom procesa datele personale într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Acuratetea datelor: vom păstra datele dumneavoastră personale corecte și actualizate.
 • Securitatea și protecția datelor: vom implementa măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și protecție a datelor, având în vedere, printre altele, tipul de protecție potrivit datelor dumneavoastra. Astfel de măsuri prevăd prevenirea dezvăluirii sau accesului neautorizat, a distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale sau a modificării și a oricărei alte forme ilegale de procesare.
 • Acces și rectificare: vom procesa datele personale în conformitate cu drepturile dumneavoastră legale.
 • Limitare in timp a pastrarii datelor: vom păstra datele dumneavoastră personale într-o manieră compatibilă cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Protecția transferurilor internaționale: vă asiguram că toate datele dumneavoastră personale transferate în afara SEE (Spatiului Ecnomic European) sunt protejate în mod adecvat.
 • Garanții in raport cu terții: vom asigura ca accesul la date cu caracter personal de către terți (și transferurile către acestia) se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă și cu garanții contractuale adecvate.
 • Legitimitatea marketingului direct și a cookie-urilor: când vă trimitem materiale promoționale sau plasam cookie-uri pe computerul dumneavoastra, vă asiguram că facem acest lucru în conformitate cu legislația în vigoare.

 

5. Procesarea datelor dumeavoastra personale: ce date personale colectam si care este temeiul legal

De fiecare dată când solicităm datele dumneavoastră personale, vă vom informa în mod clar cu privire la  ce date personale colectăm de la dumneavoastra. Aceste informații vă vor fi furnizate printr-o notificare separată privind confidențialitatea, care va fi, de exemplu, inclusă în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, atentionari, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc.

Va rugam sa rețineți că, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, datele dumneavoastră personale pot fi procesate dacă:

 • ne-ați dat consimțământul dumneavoastră în scopul procesării (așa cum este descris în anunțul de confidențialitate referitor la respectiva prelucrare particulară); pentru a evita orice îndoială, veți avea întotdeauna dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, sau
 • este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte, sau
 • cu o astfel de prelucrare, urmărim un interes legitim care nu este dezechilibrat in raport cu drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea; un astfel de interes legitim va fi comunicat în mod corespunzător în notificarea privind confidențialitatea referitoare la acea prelucrare particulară, sau
 • este impus de lege;

6. Pentru ce proiecte va procesam datele personale

Vom procesa datele dumneavoastră personale doar în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vom prelucra datele personale într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Un astfel de scop poate fi executarea unei cereri pe care ati directionat-o catre noi, pentru îmbunătățirea vizitei dumneavoastră pe unul dintre site-urile sau portalurile noastre, pentru îmbunătățirea  serviciilor noastre în general, pentru oferirea de servicii sau aplicații, pentru comunicări și acțiuni de marketing etc.

Scopul fiecărei prelucrări a datelor dumneavoastră personale va fi clar definit în notificarea de confidențialitate referitoare la respectiva prelucrare. Această notificare privind confidențialitatea va fi accesibilă, de exemplu, pe un site web sau portal, pe o aplicație, într-un buletin informativ electronic etc.

7. Pastrarea datelor dumneavoastra personale intr-o forma corecta si actualizata

 

Este important pentru noi să avem datelor dumneavoastră personale corecte și actualizate. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificările sau erorile referitoare la datele dumneavoastră personale cât mai curând posibil, contactând-ne la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor (vezi secțiunea 3 "Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?"). Vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că orice date personale inexacte sau învechite sunt șterse sau ajustate corespunzător.

8. Accesul la datele dumneavoastra personale. Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele cu caracter personal. Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastră personale pe care le procesăm și, dacă datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, să solicitați rectificarea sau ștergerea acestora. 

 

Puteți să ne contactați întotdeauna la Punctul de Contact pentru protecția datelor pentru a afla ce date personale avem cu privire la dumneavoastră și originea lor (dreptul de acces).

În anumite condiții, aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale, pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod obișnuit și structurat, și să transmiteți datele dumneavoastră personale oricărei terțe părți la alegerea dumneavoastră (dreptul la portabilitatea datelor).

Dacă găsiți vreo eroare în datele dumneavoastră personale sau dacă considerați că acestea sunt incomplete sau incorecte, ne puteți solicita să le corectăm sau să le completăm (dreptul de rectificare a datelor).

Aveți dreptul să ne solicitați o restricționare privind procesarea datelor dumneavoastră personale (de exemplu, în timp ce se verifică corectitudinea datelor dumneavoastră personale) (dreptul la restricționarea prelucrării).

Puteți să obiectați împotriva utilizării de către noi a datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct (dreptul de a obiecta).

În plus, puteți solicita să ștergem orice date referitoare la dumneavoastră (cu excepția unor cazuri, de exemplu, pentru a dovedi o tranzacție sau când există o prevedere legala) (dreptul la ștergerea datelor).

Vă puteți retrage oricând acordul pentru continuarea prelucrării datelor personale pe care ni le-ați furnizat, contactând-ne la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România, precum și instanței de judecată în cazul în care apreciați că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate contrar prevederilor legale.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor sau doriți să va exercitati oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la punctul de contact pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 3 "Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?").

9. Pentru cat timp se pastreaza datele personale

Vom păstra datele dumneavoastră personale într-o manieră compatibilă cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Vom păstra datele dumneavoastră personale numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră personale sau pentru a ne conforma dispozitiilor legale. 

Când nu mai este necesar, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau anonimizate. 

Politicile și procedurile noastre se bazează pe următoarele criterii pentru a determina perioadele de retenție a datelor personale în contextul scopurilor prelucrării: 

 • Perioada de timp care a trecut de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi; 
 • Sfârșitul relației cu dumneavoastră; 
 • Orice litigiu sau disputa concreta sau potențială (spre exemplu, avem nevoie de aceste informații pentru a iniția sau a ne apăra într-un litigiu), caz în care vom păstra datele dumneavoastră până la definitivarea respectivei dispute;  
 • Obligații legale de retenție a datelor dumneavoastră personale (spre exemplu, în scopuri fiscale), caz in care vom păstra informațiile dumneavoastră atât timp cat este necesar conform respectivei obligații. 

Pentru informații privind durata de păstrare a anumitor date personale înainte de a fi eliminate din sistemele și bazele noastre de date, vă rugăm să ne contactați la punctul de contact pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 3 "Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?").

10. Protectia datelor personale

Detinem un set de măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului sau utilizării ilegale sau neautorizate, precum și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării integrității. Acestea au fost concepute luând în considerare infrastructura noastră IT, potențialul impact asupra confidențialității datelor dumneavoastră, costurile implicate precum și concordanta cu standardele și practicile economice actuale.

Datele dumneavoastră personale vor fi procesate de o persoana imputernicita, numai dacă aceea persoana imputernicita acceptă să respecte măsurile tehnice și organizaționale de securitate a datelor.

Menținerea securității datelor înseamnă protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor dumneavoastră personale:

 1. Confidențialitate: vom proteja datele personale împotriva dezvăluirii nedorite către terțe părți.
 2. Integritatea: vom proteja datele personale împotriva modificării de către terți neautorizați.
 3. Disponibilitatea: ne vom asigura că părțile autorizate pot accesa datele personale numai atunci când este necesar.

Procedurile noastre de securitate a datelor includ: securitatea accesului, sisteme de backup, monitorizarea, revizuirea și întreținerea, gestionarea incidentelor de securitate și asigurarea continuității derularii activitatilor etc.

11. Destinatarii datelor dumneavoastră personale 

Datele dumneavoastră personale vor fi partajate cu și accesibile următorilor destinatari sau categorii de destinatari:  

 • Societăți de asigurare și asistenții auxiliari cu care colaborăm
 • Terțe entități care ne prestează servicii (avocați, consultanți fiscali, auditori, societăți din domeniul IT, companii specializate în măsurarea gradului de satisfacție al clienților și/sau în transmitere de comunicări de marketing etc)
 • Autorități și instituții publice (ex. ASF, ANAF, ANPC, ANSPDCP)

12. Dezvăluiri/transferuri ale datelor dumneavoastră personale către țări situate în afara Spațiului Economic European (SEE) 

Am putea transfera datele dumneavoastră personale către destinații din afara SEE, dacă acest lucru este adecvat (i) pentru a atinge oricare dintre scopurile descrise în această Politica și/sau (ii) pentru a dezvălui informațiile dumneavoastră unei terțe părți (inclusiv cele menționate în secțiunea „Destinatarii datelor dumneavoastră personale” de mai sus) în conformitate cu această Politica.

În cazul in care datele dumneavoastră personale sunt transferate în afara SEE, ne vom asigura că datele personale sunt protejate de următoarele garanții: 

 • Transferul intră în domeniul de aplicare a unei decizii de adecvare luată de Comisia Europeană în temeiul articolului 45 din GDPR;
 • Au fost stabilite clauze contractuale standard de protecție a datelor, aprobate de Comisia Europeană sau de o autoritate de protecție a datelor în conformitate cu articolul 46.2(c) sau (d) din GDPR; sau
 • Acolo unde este necesar, vom implementa măsuri suplimentare adecvate pentru a garanta un nivel de protecție practic echivalent pentru Datele cu caracter personal.

13. Informatii juridice

Cerințele acestei Politici de confidentialitate completeaza și nu înlocuiesc orice alte cerințe existente în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. În caz de contradicție între ceea ce este scris în această politică și cerințele din legislația aplicabilă privind protecția datelor, legea aplicabilă protecției datelor va avea prioritate.

Inchcape Broker de Asigurare poate în orice moment modifica această politică. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vă vom avertiza asupra oricăror modificări și vă vom solicita să citiți versiunea cea mai recentă a politicii noastre și să confirmați acceptarea acesteia.