1. Inchcape Broker
 2. Nota de informare
Actiuni rapide
Actiuni rapide
Browser-ul nu este suportat
Din pacate, browser-ul folosit nu este compatibil cu website-ul nostru. Te rugam incearca sa accesezi website-ul dintr-un alt browser precum Edge, Chrome, Firefox sau Safari.

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

 

Aceasta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare „Declaratia de Confidentialitate”) se refera la prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal astfel incat:

 • sa va putem oferi  serviciile noastre,
 • sa urmarim indeaproape solicitarile pe care ni le adresati si sa indeplinim aceste solicitari,
 • sa gestionam eficient relatia si contactele pe care le aveti cu noi, si
 • daca va exprimati acordul, sa va trimitem anumite comunicari de marketing si invitatii pentru anumite sondaje.

Aceasta Declaratie de Confidentialitate trebuie citita intotdeauna impreuna cu Politica generala de confidentialitate si protectie a datelor Inchcape Broker de Asigurare („Politica generala de confidentialitate”) in care sunt descrise modalitatile generale de prelucrare a datelor dumneavoastra personale. Va rugam sa cititi si Politica generala de confidentialitate care ofera informatii suplimentare despre modul in care prelucram datele dumneavoastra personale accesand urmatorul link https://www.toyota.ro/inchcape-broker-asigurari/politica-de-confidentialitate-iba.

Inchcape Broker de Asigurare S.R.L cu sediul in oras Voluntari, Bld. Pipera nr. 1-6A, sala Avensis, Ilfov, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/5741/17.09.2021, cod unic de înregistrare RO44925513, autorizată și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-797 in calitate de Operator de date cu caracter personal, vom colecta si utiliza datele dumneavoastra personale (asa cum sunt definite mai jos) in scopurile descrise mai jos.

Care dintre datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi colectate?

Vom colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Numele, prenumele, CNP si modalitatea de adresare (Doamna, Domnisoara, Domnule),
 • Datele dumneavoastra de contact (spre exemplu, adresa de domiciliu, adresa de e-mail si numarul de telefon (mobil)),
 • Informatii despre vehiculul dumneavoastra (spre exemplu, Numarul de Identificare al Vehiculului, informatii privind data de livrare a vehiculului dumneavoastra, kilometraj, informatii privind diagnoza vehiculului dumneavoastra si informatii privind reparatiile efectuate asupra masinii dumneavoastra),
 • Informatii  despre interesele si preferintele dumneavoastra,
 • Informatii despre consimtamintele pe care ni le-ati acordat si despre gestionarea de catre noi a acestor consimtaminte (inclusiv, de exemplu, pastrarea evidentelor si prelucrarea retragerii consimtamantului de catre dumneavoastra).

 

Scopurile si temeiurile legale care stau la baza prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Vom prelucra datele dumneavoastra personale pentru scopurile si in baza temeiurilor legale descrise mai jos:

Scopuri și temeiuri legale:

Executarea mandatului acordat nouă de către dumneavoastră:

 • Pentru a aduce la îndeplinire mandatul acordat

Temeiuri Legale

 • Executarea unui contract (conform prevederilor art. 6 alin 1 lit. b din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal - GDPR)

Evaluarea și îmbunătățirea calității serviciilor și relațiilor noastre cu clienții:

 • Pentru evaluarea și îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin trimiterea de sondaje privind gradul de satisfacție, cu scopul de a înțelege experiența  dumneavoastră în calitate de client cu privire la managementul relației noastre cu clienții (fără cercetare de marketing sau conținut de marketing inclus)
 • Pentru executarea contractelor la care noi suntem parte, spre exemplu cu societăți de asigurare și/sau cu asistenții auxiliari
 • În scopuri statistice
 • Realizarea unor raportări interne și la nivel de grup
 • Obținerea de către noi a unor servicii specializate (spre exemplu: de la societăți de avocați)

Temeiuri Legale

 • Interesul legitim urmărit de Operator sau de o terță parte (conform prevederilor art. 6 alin 1 lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal - GDPR)

Trimiterea de comunicări de marketing de marketing către dumneavoastră:

 • Pentru a vă comunica informări despre servicii și produse de asigurare, inclusiv pentru îmbunătățirea acestora, oferte promoționale sau oportunități de asigurare

Cine vă va contacta/trimite aceste informații astfel cum este descris mai sus?

Doar Inchcape Broker de Asigurare SRL.

Vrem să vă asigurăm că consimțământul pe care ni l-ați dat nu va fi utilizat pentru a va trimite spamuri sau pentru a vă copleși în vreun fel cu comunicări sau să fim invazivi. Ceea ce veți primi de la noi va fi relevant și util pentru dumneavoastră.

Temeiuri Legale

 • Consimțământul dumneavoastră [exprimat separat] (conform prevederilor art. 6 alin 1 lit. a din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal - GDPR)   

Gestionarea datelor dumneavoastră personale:

 • Pentru a centraliza, combina, partaja, actualiza și rectifica datele personale pe care ni le-ați oferit. Ce înseamnă acest lucru? Datele dumneavoastră personale sunt păstrate în sisteme operate de noi. Făcând acest lucru, ne propunem să:
  • gestionăm datele dumneavoastră personale într-un mod eficient,
  • vă oferim cea mai buna experiență de client posibilă, 
  • sprijinim și facilităm anumite activități descrise în această secțiune „Scopurile și temeiurile legale care stau la baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal”.
 • Pentru a vă gestiona consimțământul (spre exemplu, pentru a urmări dacă acceptați ca noi să vă trimitem materiale de marketing).

 

Temeiuri Legale

 • Interesul legitim urmărit de Operator sau de o terță parte (conform prevederilor art. 6 alin 1 lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal - GDPR)

Partajarea obligatorie din punct de vedere legal a datelor dumneavoastră personale:

 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale (spre exemplu, pentru a respecta o hotărâre judecătorească sau o dispoziție ori solicitare din partea unei autorități (de ex. politie), pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale, pentru realizarea de raportări și furnizarea de informații către autorități, cum ar fi spre exemplu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor etc).

Temeiuri Legale

 • Obligație legală a Operatorului (conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal - GDPR)

 

Durata pastrarii datelor dumneavoastra personale

 

Datele dumneavoastră personale nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru a atinge scopurile declarate in aceasta Informare. Când nu mai este necesar, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau anonimizate.

Politicile și procedurile noastre se bazează pe următoarele criterii pentru a determina perioadele de retenție a datelor personale în contextul scopurilor descrise anterior:

 • Perioada de timp care a trecut de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi
 • Sfârșitul relatiei cu dumneavoastră;
 • Orice litigiu sau disputa concreta sau potențială (spre exemplu, avem nevoie de aceste informații pentru a iniția sau a ne apăra într-un litigiu), caz în care vom păstra datele dumneavoastră până la definitivarea respectivei dispute;
 • Obligații legale de retenție a datelor dumneavoastră personale (spre exemplu, în scopuri fiscale), caz in care vom păstra informațiile dumneavoastră atât timp cat este necesar conform respectivei obligații.

 

Destinatarii datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale vor fi partajate cu și accesibile următorilor destinatari sau categorii de destinatari

 • Societăți de asigurare  care vor prelucra datele dumneavoastră personale în scopul emiterii de oferte de asigurare, corespunzător cerințelor și necesităților indicate de către dumneavoastră. Societățile de asigurare cu care colaborăm și către care vom transmite datele dumneavoastră personale în scopul menționat anterior sunt: Omniasig Vienna Insurance Group SA, Groupama Asigurari SA,  Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., Societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A, Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către asiguratori pot fi regăsite pe site-urile web ale acestora, iar în eventualitatea acceptării ofertei unuia dintre asiguratori, veți primi prin intermediul nostru documentul emis de respectivul asigurator in care descrie modul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
 • Asistenții auxiliari cu care colaborăm
 • Terțe entități care ne prestează servicii (avocați, consultanți fiscali, auditori, societăți din domeniul IT, companii specializate în măsurarea gradului de satisfacție al clienților și/sau în transmitere de comunicări de marketing etc)
 • Autorități și instituții publice (ex. ASF, ANAF, ANPC, ANSPDCP)

Dezvaluiri/transferuri ale datelor dumneavoastra personale catre tari situate in afara Spatiului Economic European (SEE)

Am putea transfera datele dumneavoastră personale către destinații din afara SEE, dacă acest lucru este adecvat (i) pentru a atinge oricare dintre scopurile descrise în această Informare și/sau (ii) pentru a dezvălui informațiile dumneavoastră unei terțe părți (inclusiv cele menționate în secțiuneaDestinatarii datelor dumneavoastră personale” de mai sus) în conformitate cu această Informare.

În cazul in care datele dumneavoastră personale sunt transferate în afara SEE, ne vom asigura că datele personale sunt protejate de următoarele garanții:

 • Transferul intră în domeniul de aplicare a unei decizii de adecvare luată de Comisia Europeană în temeiul articolului 45 din GDPR;
 • Au fost stabilite clauze contractuale standard de protecție a datelor, aprobate de Comisia Europeană sau de o autoritate de protecție a datelor în conformitate cu articolul 46.2(c) sau (d) din GDPR; sau
 • Acolo unde este necesar, vom implementa măsuri suplimentare adecvate pentru a garanta un nivel de protecție practic echivalent pentru Datele cu caracter personal.

 

Necesitatea prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră personale

Furnizarea de către dumneavoastră și prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este absolut necesară pentru prestarea activităților de intermediere în asigurări, pentru activități prealabile încheierii contractului/acordării mandatului de intermediere, pentru semnarea acestuia și aducerea sa la îndeplinire. Astfel, furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o cerință esențială pentru semnarea contractului/acordarea mandatului de intermediere și ulterior, pentru executarea sa, lipsa datelor cu caracter personal făcând imposibilă aducerea sa la îndeplinire și menținerea în vigoare.

 

Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele cu caracter personal

Puteți să ne contactați întotdeauna la Punctul de Contact pentru protecția datelor pentru a afla ce date personale avem cu privire la dumneavoastră și originea lor (dreptul de acces).

În anumite condiții, aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale, pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod obișnuit și structurat, și să transmiteți datele dumneavoastră personale oricărei terțe părți la alegerea dumneavoastră (dreptul la portabilitatea datelor).

Dacă găsiți vreo eroare în datele dumneavoastră personale sau dacă considerați că acestea sunt incomplete sau incorecte, ne puteți solicita să le corectăm sau să le completăm (dreptul de rectificare a datelor).

Aveți dreptul să ne solicitați o restricționare privind procesarea datelor dumneavoastră personale (de exemplu, în timp ce se verifică corectitudinea datelor dumneavoastră personale) (dreptul la restricționarea prelucrării).

Puteți să obiectați împotriva utilizării de către noi a datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct (dreptul de a obiecta).

În plus, puteți solicita să ștergem orice date referitoare la dumneavoastră (cu excepția unor cazuri, de exemplu, pentru a dovedi o tranzacție sau când există o prevedere legala) (dreptul la ștergerea datelor).

Vă puteți retrage oricând acordul pentru continuarea prelucrării datelor personale pe care ni le-ați furnizat, contactând-ne la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România, precum și instanței de judecată în cazul în care apreciați că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate contrar prevederilor legale.

 

Punctul de Contact pentru Protecția Datelor

Puteți exercita drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor personale, inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul pe care l-ați exprimat în vederea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră personale în scop de marketing (dacă este cazul), precum și să obțineți orice relații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise datate și semnate fie la Bd. Pipera; nr.1-6A; Sala Avensis; Oras Volunari; Jud. Ilfov, fie pe email GDPR@inchcapebroker.ro.